Regulamin hali sportowej

Regulamin hali sportowej

1. Hala sportowa jest obiektem CENTRUM SPORTU I REKREACJI w JÓZEFOWIE.

2. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 6:00-22:00.

3. Z hali sportowej korzystać mogą: a) grupy szkolne, b) grupy zorganizowane, c) osoby fizyczne.

4. W godzinach od 8:00 do 16:00 hala sportowa udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum Nr 1 oraz innych placówek oświatowych, na terenie Miasta Józefowa.

5. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

6. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe obowiązuje strój i obuwie sportowe na białej podeszwie lub specjalne obuwie do koszykówki z napisem ?non marking?.

7. Pracownik ICSiR, w przypadku stwierdzenia, iż na parkiecie powstają rysy, mimo posiadania przez użytkownika obowiązującego obuwia, ma prawo do zarządzenia zmiany obuwia na inne.

8. Przed wejściem do poszczególnych obiektów na hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do korzystania z szatni.

9. Uczestnicy zajęć w hali sportowej mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.

10. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą pracowników ICSiR.

11. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane do hali sportowej.

12. Wstęp do hali sportowej może być dozwolony za okazaniem biletu wstępu, karnetu, a w czasie zawodów ? karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie hali są zobowiązane podporządkowywać się nakazom pracowników pełniących dyżur.

14. W hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych.

15. Na terenie boisk obowiązuje zakaz wnoszenia gumy do żucia.

16. W ICSiR obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa na zajęciach i imprezach sportowo ? rekreacyjnych oraz kulturalnych.

17. Za szkody materialne powstałe w czasie trwania zajęć odpowiadają ich uczestnicy.

18. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane do depozytu, kierownictwo ICSiR nie ponosi odpowiedzialności.

19. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń dyrektor ICSiR przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 00 do 15 00.

20. Obiekty ICSiR są stale monitorowane.

Dyrektor ICSiR

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 15:29:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 15:29:43)