Przedmiot działalności ICSiR

Przedmiot działalności ICSiR

1. ICSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym.

2. Do podstawowych zadań ICSiR należy:
a) tworzenie warunków dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
b) udostępnienie bazy ICSiR placówkom oświatowym działającym na terenie gminy w celu realizacji zadań programowych w zakresie kultury fizycznej, dzieci i młodzież tych placówek mają pierwszeństwo w korzystaniu z urządzeń ICSiR,
c) koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z gminnym kalendarzem imprez,
d) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami z zakresu zadań statutowych,
e) organizowanie zajęć, zawodów i innych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym,
f) tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,
g) prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych z zakresu rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców,
h) zapewnienie kadry trenersko - instruktorskiej do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,
i) należyte utrzymanie oraz dążenie do rozbudowy własnej bazy sportowo-rekreacyjnej,
j) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
k) realizowanie innych zadań programowych ustalonych przez Zarząd Miasta Józefów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 15:52:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 15:54:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki